Rušení meteorologických radiolokátorů CZRAD

Pozor! DNE 8. 2. 2019 13.00 UTC bylo realizováno další vzdálené měření wifi viz BRDY_tab1 !!! kontrolní měření proběhne nejdříve v úterý 12.2.2019 13.00 UTC

Pozor! DNE 9. 8. 2019 10:00 UTC. bylo realizováno nové vzdálené měření wifi viz SKALKY_tab1 !!! kontrolní měření proběhne nejdříve v úterý 13.8.2019 10:00 UTC
 
Vážení provozovatelé bezdrátové technologie RLAN/Wi-Fi v pásmu 5,6 GHz,

rádi bychom Vás tímto upozornili, že od 1. 12. 2018 dojde k výrazné změně ve zpracování detekovaných rušení. Po jednáních s VNICTP z.s., která zastupuje část provozovatelů RLAN/Wi-Fi, a zástupci Českého Telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ) jsme došli k následujícímu:

 

Po každém měření zdrojů rušení meteorologických radiolokátorů dostanou provozovatelé RLAN/Wi-Fi 48 hodin na odstranění rušení bez sankce, tedy nedojde ze strany ČHMÚ k předání stížnosti na ČTÚ. Nejdříve po 48 hodinách provedeme kontrolní měření a pokud zaznamenáme rušení od stejného zdroje, předáme tuto informaci bezodkladně na ČTÚ. Měření rušení i následné kontrolní měření po 48 hodinách budou vždy probíhat pouze v pracovní dny, jedná se tedy o 48 hodin pracovního týdne. Např. pokud bychom měření rušení realizovali v pátek, pak kontrolní měření proběhne nejdříve následující úterý ve stejnou hodinu. Výše uvedené se týká pouze zdrojů rušení, které jsme schopni identifikovat a nepoškozují významně radarová data. Zdroje rušení, které nejsme schopni identifikovat nebo které významně poškozují radarová data, předáváme okamžitě k řešení na ČTÚ!

Zároveň budeme i nadále průběžně zveřejňovat všechny zdroje „potenciálního“ rušení, tedy vše, co jsme schopni identifikovat a co zasahuje do vysílacích frekvencí radaru 5630 MHz Brdy a 5645 MHz Skalky.

Pokud naleznete stejný zdroj rušení ve dvou a více tabulkách má přednost vždy tabulka číslo 1, kde provozovatelé RLAN/Wi-Fi mají 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Často se nás provozovatelé RLAN/Wi-Fi ptají, co je to zdroj potenciálního rušení a jak se z potenciálního zdroje rušení stane zdroj rušení. Odpověď je velmi jednoduchá, zdroj rušení vidíme při zobrazení nefiltrovaných radarových dat, jako výseč. Tyto zdroje již překročí hranici 4dBZ ve více než 50 % objemu paprsku a svým působením poškozují radarová data. Přesto lze i toto rušení většinou filtrovat (vymazat) v základním radarovém produktu, což je maximální odrazivost, ale ne beze ztráty meteorologické informace. Naproti tomu potenciální zdroj rušení je takový, který jsme schopni identifikovat pomocí zařízení rádiového přijímače „mikrotik“, ale není vidět v nefiltrovaných radarových datech. Každý potenciální zdroj rušení se s největší pravděpodobností jednou stane zdrojem rušení. Vliv na to má vysílaný výkon, traffic, vliv atmosféry na šíření elektromagnetických vln a pravděpodobnost. Domníváme se, že tento problém je poměrně dobře vysvětlen v přednáškách ČTÚ. Naleznete je zde: https://www.ctu.cz/cs/download/seminare/rok_2014/seminar-wifi_prezentace-03_problematika-ruseni-meteoradaru-provozem-rlan.pdf

Na přání ČTÚ zveřejňujeme následující:

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto poučení má pouze indikativní charakter a nepředstavuje žádný závazek nebo příslib ze strany ČTÚ, a jako takového se ho ani nelze dovolat v jakémkoliv případném kontrolním řízení dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 


 
Tabulky ve formě CSV textového souboru můžete získat zde. Pro získání seznamu pouze MAC adres je možné použít například příkaz
wget -qO- https://radar4ctu.bourky.cz/parse_ruseni.php | awk -F';' '{print $2}' | sort

Na stránkách tak od 1. 12. 2018 naleznete 6 tabulek, pro každý radar 3 tabulky.

POPIS OBSAHU JEDNOTLIVÝCH TABULEK


BRDY_tab1 8.2.2019 13:00 UTC
ADDRESS SSID SIGRADIO-NAME
4C:5E:0C:AD:C7:13-91
64:D1:54:26:85:27-71
4C:5E:0C:CB:5D:66-91
D4:CA:6D:F7:47:14-92
 
 
BRDY_tab2 31.1.2019 12:00 UTC
ADDRESS SSID SIGRADIO-NAME
D4:CA:6D:AB:A2:04-91
E4:8D:8C:3C:EE:60-92
80:2A:A8:EE:A0:ABdin.cz:venda-schoeller-89
4C:5E:0C:CD:D9:7B-90
24:A4:3C:94:B4:CEsat-an.net-pletenak-spoj-88
6C:3B:6B:11:85:3B-94
00:0C:42:D5:78:2D-91
00:04:56:C9:8D:A6-89
78:8A:20:EC:5D:24-89
4C:5E:0C:31:A4:1FAP102.JILOVE.NET-84
68:72:51:04:C6:D0-76
44:D9:E7:CA:8A:1B-90
CC:2D:E0:FF:FD:FBklokocna.allstarnet.cz-86
E4:8D:8C:10:54:02Klokocna01.5G.602371887-80
4C:5E:0C:C3:C6:4D-93
CC:2D:E0:B6:BD:43WR5SOBEHRDY3-88
D4:CA:6D:12:35:5B-92
6C:3B:6B:2A:C6:1F-75
64:D1:54:72:A4:FD-74
6C:3B:6B:01:4F:3F-78
6C:3B:6B:D2:36:11-81
6C:3B:6B:11:CA:AB-90
E4:8D:8C:C6:D3:2F-85
64:D1:54:99:79:4D-77
6C:3B:6B:43:DD:E0-80
 
BRDY_tab3 31.1.2019 12:00 UTC
ADDRESSSSID SIGRADIO-NAME
D4:CA:6D:AB:A2:04-81
44:D9:E7:A2:20:96-86
E4:8D:8C:3C:EE:60-89
80:2A:A8:EE:A4:E2-93
6C:3B:6B:A8:C0:99-88
00:15:6D:FC:68:1A-90
4C:5E:0C:CD:D9:7B-89
24:A4:3C:94:B4:CEsat-an.net-pletenak-spoj-84
00:0C:42:D5:78:2D-85
00:04:56:C9:8D:A6-90
4C:5E:0C:31:A4:1FAP102.JILOVE.NET-92
78:8A:20:EC:5D:24-80
68:72:51:04:C6:D0-70
78:8A:20:62:E4:56-83
4C:5E:0C:C3:C6:4D-85
CC:2D:E0:FF:FD:FBklokocna.allstarnet.cz-85
E4:8D:8C:10:54:02Klokocna01.5G.602371887-77
4C:5E:0C:BB:87:B7WR5PRESTAVLKY1-87
CC:2D:E0:B6:BD:43WR5SOBEHRDY3-77
6C:3B:6B:01:4F:3F-79
6C:3B:6B:43:DD:E0-81
6C:3B:6B:D2:36:11-79
6C:3B:6B:11:CA:AB-89
64:D1:54:72:A4:FD-74
4C:5E:0C:80:5A:CA-73
6C:3B:6B:2A:C6:1F-74
64:D1:54:7D:20:93-81
64:D1:54:99:79:4D-80
E4:8D:8C:C6:D3:2F-84
CC:2D:E0:3B:5B:B1-87
00:0C:42:6D:54:65-85
CC:2D:E0:B4:E6:3AWR5KOSOVAHORA1-75
CE:2D:E0:B4:E6:3EWR5KOSOVAHORA13-75
D4:CA:6D:AB:45:C4-88
00:0C:42:CB:BE:D3-88
00:0C:42:F0:64:A5-91
00:0C:42:67:A7:15MILNETkovp03H-89
00:0C:42:DD:A7:12-89
E4:8D:8F:72:CF:B1-91
00:0C:42:C2:B1:995Gsysdatacom30104_254T-83
CC:2D:E0:61:5A:0DPT_CHABROVICE_NEW-89
 
 
SKALKY_tab1 9.8.2019 10:00 UTC
ADDRESSSSIDSIGRADIO-NAME
4C:5E:0C:8B:9E:71TVR-67
74:4D:28:14:DB:56-85
00:15:6D:C1:00:FF-90
24:A4:3C:A6:3E:C4twikinet.v-or.skolka1-79
DC:9F:DB:2E:9B:83DJ_NET_KO-92
78:8A:20:10:14:2F-89
00:27:22:38:FF:69-81
F0:9F:C2:9E:18:5F-89
 
 
SKALKY_tab2 25.7.2019 7:00 UTC
ADDRESSSSIDSIGRADIO-NAME
00:15:6D:F4:17:3D-81
80:2A:A8:FA:B2:F8-89
78:8A:20:A4:AB:51-82
80:2A:A8:7A:34:FC-91
24:A4:3C:A6:3E:C4 twikinet.v-or.skolka1-82
04:18:D6:A4:04:D2-77
D4:CA:6D:9E:F2:0F-92
00:0C:42:60:A9:C6-92
64:D1:54:6C:BF:F4-90
CC:2D:E0:34:56:9B-86
D4:CA:6D:AB:81:E6-91
 
 
SKALKY_tab3 25.7.2019 7:00 UTC
ADDRESSSSID SIGRADIO-NAME
00:27:22:9C:37:85five4-79 
80:2A:A8:B8:44:DE-83
24:A4:3C:46:F9:08-87
80:2A:A8:FA:B2:F8-80
78:8A:20:10:5D:AF-83
78:8A:20:3A:6B:0E-90
80:2A:A8:7A:34:FCAir 7_5GHz-86
24:A4:3C:A6:3E:C4twikinet.v-or.skolka1-92
04:18:D6:A4:04:D2-83
4C:5E:0C:84:81:81-93
4C:5E:0C:58:6B:EF-91
78:8A:20:10:40:09-92
D4:CA:6D:BD:DC:F7-88
78:8A:20:10:14:2F-89
78:8A:20:6C:9A:17-91
04:18:D6:E8:AC:DA-92
F0:9F:C2:9E:18:5F-89
F0:9F:C2:5A:EC:09-90
00:27:22:DE:8A:DD-87
CC:2D:E0:34:56:9B-85
E4:8D:8C:62:FB:73-93

Příklad zdroje rušení, který významně poškozuje radarová data a jako takový byl předán bezodkladně k řešení na CTU.