Rušení meteorologických radiolokátorů CZRAD

Pozor! DNE 22.3.2023 10:00 UTC bylo realizováno další vzdálené měření wifi viz BRDY_tab1 !!! kontrolní měření proběhne nejdříve v patek 24.3.2023 10:00 UTC

Pozor! DNE 30.03.2023 8:00 UTC. bylo realizováno nové vzdálené měření wifi viz SKALKY_tab1 !!! kontrolní merení proběhne nejdříve ve pondeli 3.04.2023 8:00 UTC
 
Vážení provozovatelé bezdrátové technologie RLAN/Wi-Fi v pásmu 5,6 GHz,

rádi bychom Vás tímto upozornili, že od 1. 12. 2018 dojde k výrazné změně ve zpracování detekovaných rušení. Po jednáních s VNICTP z.s., která zastupuje část provozovatelů RLAN/Wi-Fi, a zástupci Českého Telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ) jsme došli k následujícímu:

 

Po každém měření zdrojů rušení meteorologických radiolokátorů dostanou provozovatelé RLAN/Wi-Fi 48 hodin na odstranění rušení bez sankce, tedy nedojde ze strany ČHMÚ k předání stížnosti na ČTÚ. Nejdříve po 48 hodinách provedeme kontrolní měření a pokud zaznamenáme rušení od stejného zdroje, předáme tuto informaci bezodkladně na ČTÚ. Měření rušení i následné kontrolní měření po 48 hodinách budou vždy probíhat pouze v pracovní dny, jedná se tedy o 48 hodin pracovního týdne. Např. pokud bychom měření rušení realizovali v pátek, pak kontrolní měření proběhne nejdříve následující úterý ve stejnou hodinu. Výše uvedené se týká pouze zdrojů rušení, které jsme schopni identifikovat a nepoškozují významně radarová data. Zdroje rušení, které nejsme schopni identifikovat nebo které významně poškozují radarová data, předáváme okamžitě k řešení na ČTÚ!

Vysílací frekvence radaru jsou 5630 MHz Brdy a 5645 MHz Skalky.

Na základě několika žádostí o zjednodušení formátu stránek jsme rozhodli zrušit Tabulky 2 a 3. Od 15.7.2020 tedy zustává pouze tabulka 1, kde provozovatelé RLAN/Wi-Fi mají 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Na přání ČTÚ zveřejňujeme následující:

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto poučení má pouze indikativní charakter a nepředstavuje žádný závazek nebo příslib ze strany ČTÚ, a jako takového se ho ani nelze dovolat v jakémkoliv případném kontrolním řízení dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 


 
Tabulky ve formě CSV textového souboru můžete získat zde. Pro získání seznamu pouze MAC adres je možné použít například příkaz
wget -qO- https://radar4ctu.bourky.cz/parse_ruseni.php | awk -F';' '{print $2}' | sort

Na stránkách tak od 15. 7. 2020 naleznete 2 tabulky, pro každý radar 1 tabulku.

POPIS OBSAHU JEDNOTLIVÝCH TABULEK


BRDY_tab1 22.3.2023 10:00 UTC
ADDRESS SSID SIGRADIO-NAME
6C:2C:6B:21:54:A3WR5MEZIVRATA6AC-88
20:7D:C9:D1:01:13-86
20:7D:C9:D1:01:14-86
 
 
SKALKY_tab1 30.03.2023 8:00 UTC
ADDRESSSSIDSIGRADIO-NAME
80:2A:A8:BE:CA:5FAirmaxKamerySopik-89
78:8A:20:AC:1F:F4-89
AE:2C:45:38:01:13-88
AE:2C:45:38:01:14-87

Příklad zdroje rušení, který významně poškozuje radarová data a jako takový byl předán bezodkladně k řešení na CTU.