Rušení meteorologických radiolokátorů CZRAD

Pozor! DNE 12.4.2024 8:00 UTC bylo realizováno další vzdálené měření wifi viz BRDY_tab1 !!! kontrolní měření proběhne nejdříve v utery 16.4.2024 8:00 UTC

Pozor! DNE 6.6.2024 10:00 UTC. bylo realizováno nové vzdálené měření wifi viz SKALKY_tab1 !!! kontrolní merení proběhne nejdříve v pondeli 10.6.2024 10:00 UTC
 
Vážení provozovatelé bezdrátové technologie RLAN/Wi-Fi v pásmu 5,6 GHz,

rádi bychom Vás tímto upozornili, že od 1. 12. 2018 dojde k výrazné změně ve zpracování detekovaných rušení. Po jednáních s VNICTP z.s., která zastupuje část provozovatelů RLAN/Wi-Fi, a zástupci Českého Telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ) jsme došli k následujícímu:

 

Po každém měření zdrojů rušení meteorologických radiolokátorů dostanou provozovatelé RLAN/Wi-Fi 48 hodin na odstranění rušení bez sankce, tedy nedojde ze strany ČHMÚ k předání stížnosti na ČTÚ. Nejdříve po 48 hodinách provedeme kontrolní měření a pokud zaznamenáme rušení od stejného zdroje, předáme tuto informaci bezodkladně na ČTÚ. Měření rušení i následné kontrolní měření po 48 hodinách budou vždy probíhat pouze v pracovní dny, jedná se tedy o 48 hodin pracovního týdne. Např. pokud bychom měření rušení realizovali v pátek, pak kontrolní měření proběhne nejdříve následující úterý ve stejnou hodinu. Výše uvedené se týká pouze zdrojů rušení, které jsme schopni identifikovat a nepoškozují významně radarová data. Zdroje rušení, které nejsme schopni identifikovat nebo které významně poškozují radarová data, předáváme okamžitě k řešení na ČTÚ!

Vysílací frekvence radaru jsou 5630 MHz Brdy a 5645 MHz Skalky.

Na základě několika žádostí o zjednodušení formátu stránek jsme rozhodli zrušit Tabulky 2 a 3. Od 15.7.2020 tedy zustává pouze tabulka 1, kde provozovatelé RLAN/Wi-Fi mají 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Na přání ČTÚ zveřejňujeme následující:

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto poučení má pouze indikativní charakter a nepředstavuje žádný závazek nebo příslib ze strany ČTÚ, a jako takového se ho ani nelze dovolat v jakémkoliv případném kontrolním řízení dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 


 
Tabulky ve formě CSV textového souboru můžete získat zde. Pro získání seznamu pouze MAC adres je možné použít například příkaz
wget -qO- https://radar4ctu.bourky.cz/parse_ruseni.php | awk -F';' '{print $2}' | sort

Na stránkách tak od 15. 7. 2020 naleznete 2 tabulky, pro každý radar 1 tabulku.

POPIS OBSAHU JEDNOTLIVÝCH TABULEK


BRDY_tab1 12.4.2024 8:00 UTC
ADDRESS SSID SIGRADIO-NAME
C4:AD:34:BD:11:28-76
70:A7:41:4A:51:A2-86
00:27:22:F2:7A:42bagrbagr-87
24:A4:3C:F8:30:43Vac_Roh_M-82
44:D9:E7:44:E4:0BKro_Exp_M-88
64:D1:54:6A:DE:95-90
CC:2D:E0:08:5D:9Dhruska-89
04:18:D6:E8:0D:FE-90
80:2A:A8:64:97:AF-90
B2:8A:E4:E3:01:12-90
00:27:22:90:13:A7lidos_turbo_5N2-81
78:8A:20:10:EC:C2-87
E0:63:DA:12:15:A7-88
 
 
SKALKY_tab1 6.6.2024 10:00 UTC
ADDRESSSSIDSIGRADIO-NAME
08:55:31:85:1E:D1-93

Příklad zdroje rušení, který významně poškozuje radarová data a jako takový byl předán bezodkladně k řešení na CTU.